Hodgkinova nemoc je také známá pod pojmem Hodgkinův lymfom. Jedná se o spíše vzácnou rakovinu lymfatického systému, kdy B-lymfocyty (typ bílých krvinek, které pomáhají chránit tělo proti infekcím) se abnormálně multiplikují, hromadí v lymfatických uzlinách a ztrácí onu vlastnost chránit tělo před infekcemi. Nemoc se projevuje nebolestivým zvětšením uzliny, většinou někde v krku nebo podpaží či tříslech. V mém případě jsem objevila jakousi zvětšující se „kuličku“ přímo v krčním důlku.

Co způsobuje Hodgkinovu nemoc a koho nejvíce postihuje?

Příčiny vzniku Hodgkinova lymfomu nejsou dosud známé, nicméně je prý více pravděpodobná u lidí, kteří někdy měli nemoc oslabující imunitní systém, jako je např. infekční mononukleóza nebo HIV. Taktéž má větší pravděpodobnost onecmocnět Hodgkinem člověk, jehož příbuzný v první linii (sourozenec, rodič, potomek) prošel touto nemocí. Osobně nespadám do žádné z těchto skupin a stejně jsem Hodgkinem onemocněla.

Hodgkinovo onemocnění lymfatického systému je typické pro dvě věkové skupiny. Tou první jsou překvapivě mladí lidé vě věku do 30 let. Tou druhou jsou lidé nad 70 let. Více nemoc postihuje muže, než ženy.

Diagnóza, jednotlivé stage Hodgkina a symptomy

Jediným potvrzením tohoto lymfatického onemocnění je provedení biopsie, tedy odebrání vzorku tkáně z postižené oblasti. Tento vzorek se pak zkoumá pod mikroskopem a hledají se abnormality. Pokud jsou nalezeny, většinou se z nich určí i příčina nemoci.

V mém případě mi byl nejdříve odebrán vzorek tkáně pomocí jehly na endokrinologickém oddělení, když se původně myslelo, že by se mohlo jednat o problém se štítnou žlázou. Když se problémy se štítnou žlázou nepotvrdily, podstoupila jsem následně i biopsii, která již s jistotou potvrdila Hodgkinův lymfom.

Hodgkinova choroba se dělí na 4 fáze (stage) podle toho, které oblasti byly zasaženy. Rozhodujícím pro určení stage je také bránice, tedy zda jsou zasažené oblasti jen nad bránicí, nebo i pod. Pěkně jednotlivé stage zobrazuje následující obrázek:

stages_hl

 

Jelikož jsem docela dlouho nevěnovala své rostoucí „kuličce“ pozornost, dostala jsem se do fáze 2, kdy byly zasaženy dvě oblasti nad bránicí, a sice místo v krku, kde se mi zvětšila uzlina, a oblast hrudníku. Oficiálně mi doktor řekl, že moje stage je 2A, přičemž A znamená, že jsem netrpěla žádnými doprovodnými B-příznaky Hodgkina kterými jsou noční pocení, bezdůvodná ztráta hmotnosti a dlouhodobé zvýšené teploty. Nicméně jinými symptomy, které jsem si zpětně po diagnóze uvědomila, byl náhlý výskyt červerných svědivých oblastí na krku a kolem očí. To jsem přisuzovala návratu ekzému, kterým jsem trpěla v dětství. Taktéž se u mě objevil spíše vzácný příznak okamžité bolesti hlavy po požití sebemenšího množství alkoholu, který jsem hloupě řešila tím, že jsem se alkoholu vyhýbala.

Prognóza a léčba Hodgkinova lymfomu

Nyní přichází ta pozitivnější část článku! Ačkoli je Hodgkinova choroba docela agresivním typem rakoviny, je také jedním z nejsnadněji a nejúspěšněji léčeným druhem rakoviny! Přes 80% pacientů přežije více než 10 let od diagnózy a to se jedná o statistiku, která vznikla v době, kdy léčba ještě nebyla tak dokonalá, jako je dnes. Je mnoho případů, kdy lidé žili dalších 25 až 40 let. Sama jsem se nestačila divit, když jsem se dozvěděla, kolik známých mých známých touto chorobou také prošlo, už třeba před mnoha lety, a dnes žijí naprosto normální život.

Léčbou Hodgkina je většinou chemoterapie, nebo chemoterapie v kombinaci s radioterapií či transplatace kostní dřeně v pokročilých stádiích nemoci. Já jsem v Británii léčena tzv. ABVD chemoterapií a kvůli zasaženému hrudníku, což je velká oblast a je kolem srdce, doktor nebude aplikovat radioterapii. Nyní tedy procházím 6 cykly chemoterapie, což znamená chemo každé dva týdny po dobu půl roku. Myslím, že kombinace ABVD je standardně aplikována i v Česku.  

Mohl by vás zajímat můj zdravý eshop:
Eshop newmecz copy

Zdroje:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hodgkin%27s_lymphoma

http://www.nhs.uk/conditions/Hodgkins-lymphoma/Pages/Definition.aspx